Projekty zrealizowane

Projekt   „e-60+ na Hrobaczej Łące”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji 1 marca 2017 do 29 grudnia 2017.
Projekt skierowany jest do osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących Gminę Kozy oraz gminy sąsiadujące.

W ramach projektu zrealizowano działania:

1. Warsztaty wykorzystanie zasobów i usług Internetowych – 6 zajęć po 4 godziny przy komputerach.
2. Warsztaty realizacja filmu edukacyjnego – 5 zajęć po 5 godzin w terenie z kamerą cyfrową.
3. Zajęcia e-Akademia Seniora – 1 zajęcia wyjazdowe 2 dniowe oraz 4 zajęcia po 4 godziny.
4. Zajęcia 60+ w kinie i teatrze – 1 wyjazd do kina oraz 2 wyjazdy do teatru.


Projekt „Beskidzka Sieć ratunkowa”

Okres realizacji: 04.05.2015 – 30 .11.2016
Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Społecznych MRPiPS

Projekt „Beskidzka Sieć Ratunkowa” dotyczył utworzenia w ramach partnerskiej inicjatywy środowiska krótkofalowców i lokalnych samorządów powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego amatorskiej sieci łączności ratunkowej (BASR) wspomagającej w sytuacjach kryzysowych Powiatowe Wydziały Zarządzania Kryzysowego (PWZK) w południowej części województwa śląskiego w rejonie Beskidów. Projekt został opracowany przez grupę krótkofalowców z klubów SP9KOZ (Gmina Kozy) i SP9KAT (Bielsko-Biała) pod kierunkiem Piotra SP9LVZ, Marka SP9JKB, Mirka SP9ONC oraz Tomka SP9NTL i uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli (Gmina Miedźna) wraz z Partnerem projektu Powiatem Bielskim. W projekcie udział brali przedstawiciele następujących jednostek samorządowych: Powiat bielski, Powiat pszczyński, Powiat cieszyński, Powiat żywiecki, Miasto Bielsko-Biała, Gmina Brenna, Miasto Strumień, Gmina Haźlach, Gmina Dębowiec, Gmina Zebrzydowice, Gmina Goleszów, Gmina Bestwina, Miasto Czechowice  Dziedzice, Gmina Miedźna, Miasto Pszczyna, Gmina Kozy.

Więcej informacji na stronie projektu: www.basr.sp-radio.eu

baner efs kl kolor www

Projekt „Śląskie! w stronę Słońca”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Termin realizacji  0d 01.04.2013 do 31.03.2014

Projekt realizowany przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli, w ramach którego Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego  przygotowywało materiały edukacyjnych do zajęć praktycznych z zakresu montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz systemów fotowoltaiki.
W projekcie udział wzięło 57 mikro i 10 małych przedsiębiorstw mających jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, a dokładnie 90 osób (12 kobiet i 78 mężczyzn) będących ich pracownikami, właścicielami

Szkolenia obejmowały:
– 4 dni zajęć teoretycznych, o następującej tematyce: kolektory słoneczne, pompy ciepła, współpraca różnych systemów grzewczych, fotowoltaika i turbiny wiatrowe (łącznie 32 godz.)
– 3 dniowych zajęć praktycznych, o następującej tematyce: montaż kolektorów słonecznych, montaż pomp ciepła, montaż systemów fotowoltaicznych i turbin wiatrowych (łącznie 24 godz.).

W ramach projektu zrekrutowano 6 grup szkoleniowych zorganizowanych w następujących terminach i miejscowościach:
1. Dąbrowa Górnicza – od 15 maja 2013r. do 27 czerwiec 2013r. 15 osób (9 firm)
2. Katowice – od 29 czerwiec 2013r. do 31 sierpień 2013r. 11 osób (10 firm)
3. Bielsko-Biała – od 13 sierpień 2013r. do 26 wrzesień 2013r. 16 osób (14 firm)
4. Częstochowa – od 30 wrzesień 2013r. do 14 listopad 2013r. 20 osób (15 firm)
5. Tychy – od 26 listopad 2013r. do 23 styczeń 2014r. 15 osób (13 firm)
6. Pawłowice – od 4 luty 2014r. do 20 marzec 2014r. 13 osób (6 firm)

Projekt został zakończony zgodnie z założeniami.

_________________________________

baner efs kl kolor www

Projekt „Rozwój usług edukacyjnych osób niepełnosprawnych w Gminie Chełm Śląski”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Działanie 9.5
Termin realizacji  0d 01.05.2013 do 31.12.2013

Projekt był realizowany w partnerstwie wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Gminie Chełm Śląski. W projekcie wzięło udział 10 uczestników – członków SRONIR (6M i 4K). Zrealizowano jeden cykl szkoleń z zakresu nowych technik edukacyjnych w formie grupowej, w tym e-learningu, komunikacji internetowej, obsługi platform publicznych w ilości 40 godzin szkoleniowych oraz indywidualne wsparcie w formie  coachingu w ilości 20 godzin na uczestnika.

tablet

Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem tabletów, które uczestnicy otrzymali na stałe użytkowanie w ramach realizacji projektu. Dzięki realizacji projektu została wykreowana nowa oferta edukacyjna dla osób niepełnosprawnych w Gminie Chełm Śląski, dzięki której członkowie SRONIR mogą samodzielnie kontynuować samo-edukację na bazie opracowanych materiałów oraz funkcjonującej platformie e-learningowej.

W imieniu instytucji realizujących Projekt ? Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin W Gminie Chełm Ślaski, personel Projektu pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób były zaangażowane w jego realizację na czele z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim oraz Wójtowi Gminy Chełm Śląski. Przede wszystkim zaś dziękujemy osobom, które wzięły w nim udział. Szanowni Państwo! byliście wspaniali jako uczestnicy, bez Was powodzenie przedsięwzięcia w ogóle nie byłoby możliwe.

__________________________________________

baner efs kl kolor www

Projekt „Śląskie energią słynie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Termin realizacji  0d 01.03.2013 do 31.08.2013

gr_01_02W ramach projektu zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu fotowoltaiki oraz turbin wiatrowych małej mocy pt. „Odnawialne źródła energii elektrycznej w teorii”  4 dni szkoleniowe (32 godziny). „Odnawialne źródła energii elektrycznej w praktyce”  4 dni szkoleniowe (32 godziny) dla dwóch grup szkoleniowych. Przeszkolonych zostało 27 elektryków z Województwa Śląskiego.

Program szkolenia obejmował:

Moduł 1 Odnawialne źródła energii elektrycznej w teorii
32 godziny  4 dni szkoleniowe

M11 Teoria zjawisk fotowoltaicznych, podstawy fotowoltaiki, zjawisko fotoelektryczne, sprawność przemiany energii, budowa ogniwa elektrycznego, warunki nasłonecznienia i wiatru w Polsce.
M12 Energetyka elektryczna słoneczna i wiatrowa, budowa modułu  fotowoltaicznego, budowa turbiny wiatrowej małej mocy, zasady instalacji.
M13 Przetwornice elektryczne, akumulatory, efektywność, systemy automatyki, układy hybrydowe, zasady współpracy.
M14 Aktualny stan prawny w zakresie montażu i eksploatacji systemów energetycznych małej mocy, niezbędne uprawnienia, możliwości wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej z OZE.

Moduł 2 Odnawialne źródła energii elektrycznej w praktyce
32 godziny ? 4 dni szkoleniowe

M21 Montaż modułów fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, dobór przewodów elektrycznych, montaż obwodów, dobór w zestawy. Kryteria wyboru modułów fotowoltaicznych (analiza przykładowych specyfikacji technicznych modułów), zasady doboru falowników do modułów, ćwiczenia komputerowe z doboru modułów i falowników, zasady doboru przewodów elektrycznych (ćwiczenia obliczeniowe), typy montażu modułów fotowoltaicznych w systemach dachowych (dachy skośne/dachy płaskie), wpływ zacienienia na wydajność systemów fotowoltaicznych, analiza geometryczna dachu, analiza zacienienia,  zasady montażu falowników, zabezpieczenia instalacji PV (+ ćwiczenia z doboru zabezpieczeń),  analiza pracy systemu PV, obsługa falowników solarnych,  diagnostyka systemów PV (warsztaty w formie case study), analiza błędów projektowych, ćwiczenia komputerowe z symulacji systemów PV, systemy monitoringu instalacji PV (przykłady online).
M22 Montaż OZE z przetwornicami napięcia, odbiornikami i automatyką. Pomiary efektywności. Pomiary parametrów modułów fotowoltaicznych, analiza wpływu nachylenia i skierowania modułów na parametry prądowo-napięciowe, demonstracja wpływu zacienienia na parametry modułów PV.

Projekt był realizowany przy współpracy z pracownikami Laboratorium Fotowoltaiki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Celem projektu było podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie wykonywania instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej i przygotowanie do spełnienia w przyszłości wymogów opisanych w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii w zawodzie certyfikowanego instalatora OZE.

Informacje: energia@cirr.ksu.pl

_______________________________________baner efs kl kolor www 

Projekt „Akademia Poszanowania Energii”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Działanie 9.5
Okres realizacji 01.10.2012 do 30.03.2013

APEW okresie od października do grudnia 2012r. Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego realizowało usługi w zakresie wykonania materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć szkoleniowych w projekcie „Akademia poszanowania energii”, którego realizatorem było Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli. Projekt był skierowany do mieszkańców powiatu pszczyńskiego i miał na celu podniesienie wiedzy wśród uczestników i uczestniczek projektu w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych.

W ramach usług wykonano film edukacyjny oraz skrypty w następującej tematyce:

kolektorModuł 1. Pompy ciepła i kolektory słoneczne. Zestawy solarne rurowe i płaskie, pompy ciepła z dolnym źródłem ziemia/powietrze, nowoczesne instalacje odzysku ciepła, współpraca różnych systemów grzewczych, systemy i układy hydrauliczne.

Moduł 2.Ogrzewanie podłogowe. Instalacja ogrzewania podłogowego, sposób wykonania i regulacji. Współpraca ogrzewania podłogowego z różnymi źródłami ciepła (piec węglowy, gazowy, kominek z płaszczem wodnym, pompa ciepła, kolektory słoneczne).

Moduł 3. Systemy energetyczne wiatrowe i słoneczne. Turbiny wiatrowe małej mocy. Fotowoltaika ? panele elektryczne, zasady funkcjonowania i wytwarzania prądu elektrycznego z energii słońca, sprawność elektryczna. Osprzęt do urządzeń wytwarzających energie elektryczną ? przetworniki prądowe, akumulatory, elektryczne urządzenia wiatrowe małej mocy –  do 1 kW, automatyka, odbiorniki energii (grzałki, silniki małej mocy, oświetlenie np. LED, mały sprzęt AGD, itp.).

Moduł 4. Projektowanie systemów energii odnawialnej.  Zasady projektowania układów hydraulicznych i elektrycznych. Wydajności energetyczne i koszty instalacji systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Możliwości dofinansowania instalacji OZE z Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚiGW).

oze_zjeciaZapraszamy jednostki samorządowe do współpracy w zakresie organizacji zajęć warsztatowych dotyczących odnawialnych źródeł energii dla pracowników urzędów, radnych oraz mieszkańców!
Kontakt: energia@cirr.ksu.pl

___________________________________________________

baner efs kl kolor www

Aktywna E-integracja mieszkańców gminy Bojszowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3
Okres realizacji 15.01.2011 do 15.06.2011

Z dniem 15 czerwca 2011 r. dobiegła końca realizacja wdrażanego dla Was projektu Aktywna E-integracja mieszkańców gminy Bojszowy. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnegoz Woli, a jego zasadniczym celem było wsparcie procesu integracji społecznej mieszkanek i mieszkańców gminy Bojszowy poprzez ich wyposażenie w umiejętności i narzędzia umożliwiające aktywną komunikację oraz integrację wokół lokalnych problemów. Aby ów cel udało nam się osiągnąć, w ramach Projektu zorganizowaliśmy kurs Komputer, Internet i multimedia w praktyce  narzędzia aktywnej integracji, w którym wzięło udział 20 osób zamieszkujących gminę Bojszowy oraz utworzyliśmy internetowy portal społecznościowy mieszkańców gminy Bojszowy.

Ideą kursu było zaznajomienie Uczestniczek i Uczestników z komputerem, Internetem oraz multimedialnymi narzędziami służącymi aktywnej integracji. W jego programie znalazły się m. in. zagadnienia dotyczące podstaw obsługi komputera, edycji tekstu, Internetu, w tym obsługi poczty elektronicznej oraz współtworzenia internetowych portali społecznościowych. Wyniki przeprowadzonego na początku i na końcu Kursu testu świadczą o tym, iż osoby, które wzięły w nim udział podniosły swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu i multimediów oraz zdobyły praktyczne umiejętności w zakresie obsługi lokalnego portalu społecznościowego. U osób w nim uczestniczących Projekt doprowadził również do przełamania barier w podejmowaniu działań integracyjnych ze względu na artykułowany dotychczas brak takiej potrzeby lub brak motywacji. Dzięki jego wdrożeniu udało nam się też wypromować wśród lokalnej społeczności ideę kształcenia ustawicznego poprzez zachęcenie do nabywania nowych umiejętności zgodnych z lokalnymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi oraz wypromować korzyści płynące z możliwości uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwałym śladem realizacji Projektu jest wspomniany już internetowy portal społecznościowy mieszkanek i mieszkańców Waszej Gminy, w którym każda i każdy z Was może zamieszczać różnego rodzaju informacje i zdjęcia, którymi zechce się podzielić z innymi. Portal zamieszczony jest pod adresem www.naszebojszowy.eu. Aby był on istotnym dowodem integracji społeczności gminy Bojszowy już teraz zachęcamy Was do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia komunikacji.

 _____________________________________________________                              

baner efs kl kolor www

 e-Citizen podstawą rozwoju regionalnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji 01.01.2010 – 31.12.2010
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego zrealizowało projekt E-Citizen podstawą rozwoju regionalnego Śląska, którego celem było zmniejszenie luki wiedzy technologicznej wśród osób pracujących zamieszkujących województwo śląskie, jako czynnika wpływającego na rozwój regionalny. Projekt był odpowiedzią na podejmowane działania Województwa Śląskiego, które rozpoczęło wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Na stronach internetowych Województwa Śląskiego możemy przeczytać: „Obecne tendencje gospodarki światowej wskazują, że powszechny dostęp do informacji i wiedzy jest podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie głównym czynnikiem konkurencyjności. Strategia Lizbońska przypisuje kluczowe znaczenie technikom informacyjnym i komunikacyjnym (ICT) jako motorowi wzrostu gospodarczego, konkurencyjności gospodarki i zatrudnienia. Chcąc włączyć się w realizację celów rozwoju wyznaczonych przez Unię Europejską, a także mając na uwadze sprostanie konkurencji w gospodarce opartej na wiedzy Sejmik Województwa Śląskiego przyjął ?Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015? (uchwała nr III/37/2/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r.). Celem Strategii jest jeszcze silniejsze wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej, a wraz z nią m.in. e-usług, e-lerningu, e-administracji, e-zdrowia, ze stałym zwiększaniem dostępu do Internetu oraz dyskontowaniem przez lokalne społeczności korzyści wynikających z dostępu do informacji i wiedzy.”

W ramach Projektu E-Citizen podstawą rozwoju regionalnego Śląska zrealizowaliśmy 5 edycji szkoleń „Profesjonalne wykorzystanie Internetu”  w wymiarze 45 h dla osób pracujących z województwa śląskiego obejmujących następujący zakres tematyczny:

– podstawa obsługi komputera i Internetu (obsługa komputera, praca z tekstem, edytory tekstowe, podstawy Internetu i poczty elektronicznej) – wyszukiwanie informacji w Internecie (dostęp i użycie informacji/wiadomości w dziedzinach: administracja, biznes, konsument, oświata/szkolenia, zatrudnienie) – e-uczestnictwo (serwisy on-line, interaktywne wykorzystanie platform Internetowych firm, jednostek administracji rządowej i samorządowej)

Udział w szkoleniach kończył się egzaminem ECDL w module E-Citzen.  Projekt E-Citizen podstawą rozwoju regionalnego Śląska wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 w Cel 1. Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych, „Kierunek działań 1.2. Tworzenie i rozwijanie narzędzi oraz wspieranie inicjatyw umożliwiających ustawiczny rozwój kompetencji niezbędnych do wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych”

___________________________________________________________

baner efs kl kolor www

Wspólna sprawa 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowany w okresie od  02.02.2009-29.05.2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu Wspólna sprawa była zmiana postaw i świadomości mieszkańców Gminy Miedźna oraz funkcjonujących organizacji na rzecz podejmowania aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Cel zrealizowaliśmy poprzez rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich – udział uczestników w realizowanych warsztatach: integracyjnych, problemowych, zadaniowych oraz sesji podsumowującej projekt.

W wyniku realizacji projektu powstało wiele ciekawych pomysłów do realizacji wspierających rozwój zasobów ludzkich mieszkańców Gminy Miedźna. W pół roku po projekcie Urząd Gmniny Miedźna złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dotacje w ramach POKL 9.1.1 i 9.1.2, z satysfakcją możemy stwierdzić, iż zostały przyjęte one  do realizacji.

________________________________________________________

baner efs kl kolor www

By chciało się chcieć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowany w okresie od 01.09.2008-30.11.2008

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich finansowane są z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.5.  Społeczności lokalne mają dzięki temu możliwość sfinansowania własnych potrzeb szkoleniowych w ramach małych grantów do 50 tyś. zł.  Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu unijnemu na terenie Gminy Miedźna, a w konsekwencji na terenie powiatu pszczyńskiego powstanie wiele inicjatyw edukacyjnych.

Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego wraz z Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli chcąc ułatwić kształcenie ustawiczne dla mieszkańców Gminy Miedźna od  września – listopada 2008 roku realizowało projekt pilotażowy ?By chciało się chcieć? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Projekt informacyjno-promocyjny zakładał wzmożoną akcję informującą mieszkańców o możliwościach edukacyjnych poprzez wydanie broszur z ofertą szkół dla dorosłych oraz szkoleń realizowanych na terenie Gminy Miedźna.

MOTTO: Zawsze można rozpocząć kontynuację edukacji i nigdy człowiek nie jest zbyt dorosły, aby uczyć się i podejmować nowe wyzwania.

Otwierające się rynki pracy i brak barier w migracji spowodowały, że w czasie swojego życia zaczynamy zmieniać zawód.  W specyficznej sytuacji są mieszkańcy Gminy Miedźna, w której wpierw wybudowano kopalnię ?Czeczott? wskazując górnictwo jako kierunek zawodowy mieszkańców, a następnie w wyniku restrukturyzacji przemysłu na Śląsku zlikwidowano ją. Młodzież utraciła wizje swojego miejsca pracy, a dorośli zastanawiają się nad zmianami w życiu zawodowym.  Zapowiedzi budowy elektrowni w miejsce zlikwidowanej kopalni wyzwoliły kolejne nadzieje na miejsca pracy, ale wiąże się to z koniecznością posiadania nowych kwalifikacji. Sytuacja ta pokazuje, że w dzisiejszych czasach musimy być mobilni na rynku pracy, trzeba podejmować kształcenie na takim kierunku, który zwiększy nasze możliwości pracy i większe dochody. Jedną z możliwości kształcenia dorosłych mogą być ?Oddolne inicjatywy edukacyjne?.

Stałą aktualną informację o możliwościach kształcenia było można pozyskiwać z opracowanego na potrzeby projektu portalu internetowego.  Efektem działań jest wzrost zdolności do samodzielnego podejmowania kształcenia zgodnego z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Zapraszamy placówki kształcenia do współpracy w zakresie dostarczenia oferty edukacyjnej i szkoleń do biuletynu i portalu internetowego.

_________________________________________________________

baner efs kl kolor www

Lider szkoła kadr dla projektów na rzecz aktywnej integracji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w okresie od 01.06.2008 r.  30.09.2008 r.

W dniu 30 września 2008 r. zakończyła się realizacja Projektu Lider  szkoła kadr dla projektów na rzecz aktywnej integracji. Przedsięwzięcie wdrażane było w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, dzięki czemu koszty jego realizacji sfinansowane zostały w 100 % ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pomysł zrealizowania Projektu zrodził się z potrzeby rozwiązania występujących w Gminie Miedźna problemów, do których zdiagnozowania przyczyniła się wcześniejsza współpraca autorów Projektu z przedstawicielami społeczności lokalnej. Wśród nich jako najbardziej istotne wskazano przede wszystkim na znaczną rozbieżność w dostępie mieszkańców wsi i miasta do przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, mniejszą aktywność mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, niewystarczającą ilość mieszkańców wsi przygotowanych do wdrażania przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, niedostateczny dostęp mieszkańców wsi do wiedzy na temat możliwości finansowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz niewystarczającą wiedzę i umiejętności pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) i lokalnych działaczy społecznych w zakresie tworzenia lokalnych porozumień i kierowania lokalnymi inicjatywami na rzecz aktywnej integracji.

Nadrzędnym celem Projektu zdefiniowanym jako cel ogólny było stworzenie podstaw do aktywnego udziału mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu i realizacji inicjatyw służących aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Miedźna. Do jego osiągnięcia miało przyczynić się przewidziane w ramach Projektu wsparcie skierowane do 12 mieszkańców Gminy zainteresowanych aktywną działalnością w obszarze realizacji inicjatyw na rzecz aktywnej integracji oraz pracowników GOPS.

I tak, każda z osób biorących udział w Projekcie skorzystała ze szkolenia Specjalista ds. projektów społecznych, warsztatów Tworzenie lokalnych partnerstw dla projektów integracyjnych i Doskonalenie umiejętności przywódczych oraz doradztwa, podczas którego konsultowano pomysły na projekty na rzecz integracji społecznej. Przedstawione działania poprzedziła jeszcze zorganizowana w Projekcie konferencja pt. Integracja społeczna w gminie Miedźna  szanse rozwoju. Dzięki tak zaplanowanemu i zrealizowanemu wsparciu udało się skutecznie osiągnąć wszystkie zaplanowane w Projekcie rezultaty. Wyłoniono grupę lokalnych liderów działających aktywnie na rzecz integracji społecznej, którym udało się pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów prointegracyjnych na obszarach wiejskich, i którzy nabyli praktyczne umiejętności przywódcze. Każda z osób biorących udział w Projekcie zdobyła również wiedzę i umiejętności w dziedzinie tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz projektów prointegracyjnych i wreszcie uczestnicy Projektu w ramach zajęć doradczych wypracowali 12 planów działań ukierunkowanych na realizację projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Osiągnięcie przedstawionych rezultatów przyczyniło się w efekcie do zrealizowania postawionego przed Projektem i wymienionego wyżej celu ogólnego, czego najlepszym wyrazem już niebawem z pewnością będzie ilość projektów na rzecz aktywnej integracji i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu wdrażanych przez podmioty z terenu gminy Miedźna.

Na zakończenie, w imieniu instytucji realizujących Projekt – Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli oraz Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli personel Projektu pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób były zaangażowane w jego realizację na czele z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. Przede wszystkim zaś dziękuje osobom, które wzięły w nim udział. Szanowni Państwo! bez Was powodzenie przedsięwzięcia w ogóle nie byłoby możliwe.

__________________________________________________________

baner efs kl kolor www

Szkoła liderów  budowa kadr dla projektów społecznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w okresie od 01.06.2008 r. ? 31.10.2008 r.

W dniu 31 października 2008 r. zakończyła się realizacja Projektu Szkoła liderów  budowa kadr dla projektów społecznych?. Przedsięwzięcie wdrażane było w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007  2013, dzięki czemu koszty jego realizacji sfinansowane zostały w 100 % ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pomysł zrealizowania Projektu zrodził się z potrzeby rozwiązania występujących w gminie Bojszowy problemów, do których zdiagnozowania przyczyniła się wcześniejsza współpraca autorów Projektu z przedstawicielami społeczności lokalnej. Wśród nich jako najbardziej istotne wskazano przede wszystkim na znaczną rozbieżność w dostępie mieszkańców wsi i miasta do przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, mniejszą aktywność mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, niewystarczającą ilość mieszkańców wsi przygotowanych do wdrażania przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, niedostateczny dostęp mieszkańców wsi do wiedzy na temat możliwości finansowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz niewystarczającą wiedzę i umiejętności pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) i lokalnych działaczy społecznych w zakresie tworzenia lokalnych porozumień i kierowania lokalnymi inicjatywami na rzecz aktywnej integracji.

Nadrzędnym celem Projektu zdefiniowanym jako cel ogólny było stworzenie podstaw do aktywnego udziału mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu i realizacji inicjatyw służących aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Bojszowy. Do jego osiągnięcia miało przyczynić się przewidziane w ramach Projektu wsparcie skierowane do 12 mieszkańców Gminy zainteresowanych aktywną działalnością w obszarze realizacji inicjatyw na rzecz aktywnej integracji oraz pracowników GOPS.

I tak, każda z osób biorących udział w Projekcie skorzystała ze szkolenia Specjalista ds. projektów społecznych, warsztatów Tworzenie lokalnych partnerstw dla projektów integracyjnych i Doskonalenie umiejętności przywódczych oraz doradztwa, podczas którego konsultowano pomysły na projekty na rzecz integracji społecznej. Przedstawione działania poprzedziła jeszcze zorganizowana w Projekcie konferencja pt. Integracja społeczna w gminie Bojszowy  szanse rozwoju. Dzięki tak zaplanowanemu i zrealizowanemu wsparciu skutecznie udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane w Projekcie rezultaty. Wyłoniono grupę lokalnych liderów działających aktywnie na rzecz integracji społecznej, którym udało się pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów prointegracyjnych na obszarach wiejskich, i którzy nabyli praktyczne umiejętności przywódcze. Każda z osób biorących udział w Projekcie zdobyła również wiedzę i umiejętności w dziedzinie tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz projektów prointegracyjnych i wreszcie uczestnicy Projektu w ramach zajęć doradczych wypracowali 12 planów działań ukierunkowanych na realizację projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Osiągnięcie przedstawionych rezultatów przyczyniło się w efekcie do zrealizowania postawionego przed Projektem i wymienionego wyżej celu ogólnego, czego najlepszym wyrazem już niebawem z pewnością będzie ilość projektów na rzecz aktywnej integracji i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu wdrażanych przez podmioty z terenu gminy Bojszowy.

Na zakończenie, w imieniu instytucji realizujących Projekt – Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli oraz Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli personel Projektu pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób były zaangażowane w jego realizację na czele z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. Przede wszystkim zaś dziękuje osobom, które wzięły w nim udział. Szanowni Państwo!, bez Was powodzenie przedsięwzięcia w ogóle nie byłoby możliwe.

___________________________________________________________

baner efs kl kolor www

Letnia edukacja na rzecz inicjatyw przeciw wykluczeniu społecznemu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w okresie od 01.08.2008 r. ? 30.11.2008 r.

W dniu 30 listopada 2008 r. zakończyła się realizacja Projektu Letnia edukacja na rzecz inicjatyw przeciw wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie wdrażane było w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007  2013, dzięki czemu koszty jego realizacji sfinansowane zostały w 100 % ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pomysł zrealizowania Projektu zrodził się z potrzeby rozwiązania występujących w gminie Suszec problemów, do których zdiagnozowania przyczyniła się wcześniejsza współpraca autorów Projektu z przedstawicielami społeczności lokalnej. Wśród nich jako najbardziej istotne wskazano przede wszystkim na znaczną rozbieżność w dostępie mieszkańców wsi i miasta do przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, mniejszą aktywność mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, niewystarczającą ilość mieszkańców wsi przygotowanych do wdrażania przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, niedostateczny dostęp mieszkańców wsi do wiedzy na temat możliwości finansowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz niewystarczającą wiedzę i umiejętności pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) i lokalnych działaczy społecznych w zakresie tworzenia lokalnych porozumień i kierowania lokalnymi inicjatywami na rzecz aktywnej integracji.

Nadrzędnym celem Projektu zdefiniowanym jako cel ogólny było stworzenie podstaw do aktywnego udziału mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu i realizacji inicjatyw służących aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Suszec. Do jego osiągnięcia miało przyczynić się przewidziane w ramach Projektu wsparcie skierowane do 12 mieszkańców Gminy zainteresowanych aktywną działalnością w obszarze realizacji inicjatyw na rzecz aktywnej integracji oraz pracowników GOPS.

I tak, każda z osób biorących udział w Projekcie skorzystała ze szkolenia Specjalista ds. projektów społecznych, warsztatów Tworzenie lokalnych partnerstw dla projektów integracyjnych i Doskonalenie umiejętności przywódczych oraz doradztwa, podczas którego konsultowano pomysły na projekty na rzecz integracji społecznej. Przedstawione działania poprzedziła jeszcze zorganizowana w Projekcie konferencja pt. Integracja społeczna w gminie Suszec  szanse rozwoju.

Dzięki tak zaplanowanemu i zrealizowanemu wsparciu skutecznie udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane w Projekcie rezultaty. Wyłoniono grupę lokalnych liderów działających aktywnie na rzecz integracji społecznej, którym udało się pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów prointegracyjnych na obszarach wiejskich, i którzy nabyli praktyczne umiejętności przywódcze. Każda z osób biorących udział w Projekcie zdobyła również wiedzę i  umiejętności w dziedzinie tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz projektów prointegracyjnych i wreszcie uczestnicy Projektu w ramach zajęć doradczych wypracowali 12 planów działań ukierunkowanych na realizację projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Osiągnięcie przedstawionych rezultatów przyczyniło się w efekcie do zrealizowania postawionego przed Projektem i wymienionego wyżej celu ogólnego, czego najlepszym wyrazem już niebawem z pewnością będzie ilość projektów na rzecz aktywnej integracji i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu wdrażanych przez podmioty z terenu gminy Suszec.

Na zakończenie, w imieniu instytucji realizujących Projekt – Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli oraz Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli personel Projektu pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób były zaangażowane w jego realizację na czele z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. Przede wszystkim zaś dziękuje osobom, które wzięły w nim udział. Szanowni Państwo!, bez Was powodzenie przedsięwzięcia w ogóle nie byłoby możliwe.

____________________________________________________________

baner efs kl kolor www

Siła sprawcza  kreowanie inicjatyw przeciw wykluczeniu społecznemu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w okresie od 01.08.2008 r.  30.11.2008 r.

W dniu 30 listopada 2008 r. zakończyła się realizacja Projektu Siła sprawcza  kreowanie inicjatyw przeciw wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie wdrażane było w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007  2013, dzięki czemu koszty jego realizacji sfinansowane zostały w 100 % ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Pomysł zrealizowania Projektu zrodził się z potrzeby rozwiązania występujących w gminie Pawłowice problemów, do których zdiagnozowania przyczyniła się wcześniejsza współpraca autorów Projektu z przedstawicielami społeczności lokalnej. Wśród nich jako najbardziej istotne wskazano przede wszystkim na znaczną rozbieżność w dostępie mieszkańców wsi i miasta do przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, mniejszą aktywność mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, niewystarczającą ilość mieszkańców wsi przygotowanych do wdrażania przedsięwzięć na rzecz aktywnej integracji, niedostateczny dostęp mieszkańców wsi do wiedzy na temat możliwości finansowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz niewystarczającą wiedzę i umiejętności pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) i lokalnych działaczy społecznych w zakresie tworzenia lokalnych porozumień i kierowania lokalnymi inicjatywami na rzecz aktywnej integracji.

Nadrzędnym celem Projektu zdefiniowanym jako cel ogólny było stworzenie podstaw do aktywnego udziału mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu i realizacji inicjatyw służących aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Pawłowice. Do jego osiągnięcia miało przyczynić się przewidziane w ramach Projektu wsparcie skierowane do 12 mieszkańców Gminy zainteresowanych aktywną działalnością w obszarze realizacji inicjatyw na rzecz aktywnej integracji oraz pracowników GOPS.

I tak, każda z osób biorących udział w Projekcie skorzystała ze szkolenia Specjalista ds. projektów społecznych, warsztatów Tworzenie lokalnych partnerstw dla projektów integracyjnych i Doskonalenie umiejętności przywódczych oraz doradztwa, podczas którego konsultowano pomysły na projekty na rzecz integracji społecznej. Przedstawione działania poprzedziła jeszcze zorganizowana w Projekcie konferencja pt. Integracja społeczna w gminie Pawłowice  szanse rozwoju.

Dzięki tak zaplanowanemu i zrealizowanemu wsparciu skutecznie udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane w Projekcie rezultaty. Wyłoniono grupę lokalnych liderów działających aktywnie na rzecz integracji społecznej, którym udało się pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów prointegracyjnych na obszarach wiejskich, i którzy nabyli praktyczne umiejętności przywódcze. Każda z osób biorących udział w Projekcie zdobyła również wiedzę i umiejętności w dziedzinie tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz projektów prointegracyjnych i wreszcie uczestnicy Projektu w ramach zajęć doradczych wypracowali 12 planów działań ukierunkowanych na realizację projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Osiągnięcie przedstawionych rezultatów przyczyniło się w efekcie do zrealizowania postawionego przed Projektem i wymienionego wyżej celu ogólnego, czego najlepszym wyrazem już niebawem z pewnością będzie ilość projektów na rzecz aktywnej integracji i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu wdrażanych przez podmioty z terenu gminy Pawłowice.

Na zakończenie, w imieniu instytucji realizujących Projekt – Stowarzyszenia Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego w Woli oraz Centrum Przedsiębiorczości S. A. w Woli personel Projektu pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób były zaangażowane w jego realizację na czele z pracownikami Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. Przede wszystkim zaś dziękuje osobom, które wzięły w nim udział. Szanowni Państwo!, bez Was powodzenie przedsięwzięcia w ogóle nie byłoby możliwe.

____________________________________________________________

Usługi doradcze dla Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego

W okresie od 1.01.2008 – 16.06.2008 Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego realizowało usługę doradczą dla Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie  w zakresie wsparcia zarządzania Chrzanowsko-Trzebińskim Parkiem Przemysłowym w ramach projektu „Usługi doradcze dla Chrzanowsko-Trzebińskiego Parku Przemysłowego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 1.3.

Celem projektu było przyciąganie inwestorów oraz ożywienie gospodarcze terenów przemysłowych, a także tworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie istniejącego potencjału gospodarczego. Priorytetowym zadaniem jest stworzenie dogodnych warunków gospodarowania dzięki uproszczonym procedurom inwestycyjnym i innym udogodnieniom ze strony władz regionalnych i pomocy Zarządcy – firmy ARMZ S.A.

Tereny parku przemysłowego znajdują się na obszarze Gminy Trzebinia. Gmina Trzebinia udostępniła do CHTPP tereny przy ulicy Piłsudskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini obejmujące 6,7377 ha. Spółka Restrukturyzacji Kopalń udostępniła tereny w obrębie Myślachowic, o łącznej powierzchni 24,0739 ha będące własnością Skarbu Państwa a znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń.