O nas

     Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego powstało w 2006 roku z inicjatywy kadry trenerów i doradców oraz realizatorów projektów unijnych z terenu Śląska i Małopolski. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gminie Miedźna w Województwie Sląskim. Powstanie Stowarzyszenia było odpowiedzią na brak silnych lokalnych pozarządowych instytucji zdolnych do realizacji projektów unijnych oraz wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych i pro-ekologicznych na poziomie gmin i powiatów. O możliwościach naszej organizacji niech świadczy fakt zrealizowania dziesięciu projektów unijnych oraz liczne usługi szkoleniowo-doradcze jako podwykonawcy. Obecnie kadra naszego Stowarzyszenia została poszerzona o specjalistów z branży odnawialnych źródeł energii, co wpływa na aktualny profil naszej organizacji.

 

Nasza MISJA: Partnerskie wspieranie inicjatyw rozwoju regionalnego.

Misję realizujemy poprzez:

  • Wspieranie lokalnych i regionalnych działań w zakresie ochrony środowiska, w tym popularyzacja i wdrażanie odnawialnych źródeł energii.
  • Czynny udział w działaniach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie  lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Dążenie do ograniczania bezrobocia i jego skutków, zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet;
  •  Wspieranie integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych lub objętych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych;
  •  Rozbudzanie i popieranie inicjatyw władz samorządowych i lokalnych instytucji rozwoju gospodarczego w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości;
  •  Promocję i działania na rzecz pełnej integracji z Unią Europejską (UE);
  •  Współudział we wdrażaniu funduszy strukturalnych UE dla Polski;
  •  Promocję przedsiębiorczości oraz popieranie procesów dostosowywania małych i średnich przedsiębiorstw do warunków UE;
  •  Aktywny udział w inicjatywach prorozwojowych w zakresie turystyki, innowacyjności i transferu nowych technologii (w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw),  wolontariatu, przekształceń własnościowych, restrukturyzacji przemysłu, turystyki i rynku pracy w regionie;
  •  Popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia.

Nasze referencje

Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/002999/2012. Podst. prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nasi kluczowi klienci w zakresie usług szkoleniowo-doradczych,
w tym w ramach usług w projektach unijnych:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie,
Miasto Jastrzębie-Zdrój,
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,
Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli,
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach,
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie,
Instytut Doradztwa Sp. z o.o. w Krakowie.

Instytucje wdrażające programy unijne, które udzielały nam dotacji na realizację projektów unijnych:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – udzielił nam dotacji do ośmiu projektów unijnych,
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – udzielił nam dotacji do dwóch projektów unijnych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – udzieliło nam dotacji na realizację jednego projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

WARTO NAM ZAUFAĆ!

Z jakimi jednostkami współpracują nasi kluczowi trenerzy i doradcy:

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach Górnośląska, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach ,
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej,
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu,
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach,
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie,
Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
Chorzowie Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli,
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu,
Śląskim Izba Przemysłowo – Handlowa ROP w Rybniku,
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku Białej,
Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. w Krupskim Młynie,
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie,
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
Euroedukacja Sp. z o.o. w Katowicach N&B Consulting Sp.J. w Katowicach,
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza,
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Kontakt:
Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego
43-225 Wola, ul. Przemysłowa 6/412

Tel. do konsultanta 501 382 786

KRS 0000256383      NIP 6381692681  REGON   240376185