Projekty w realizacji

 

„Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”
Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. pragną zaprosić Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Oferujemy Państwu bezpłatne szkoleniach z zakresu:

 • organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i roli dziennego opiekuna,
 • standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
 • finansowania tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań,
 • przygotowania biznesplanu (planu działań) w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna.

Ponadto będą mieli Państwo dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej 24h/7dni
w tygodniu; stanowiącej uzupełnienie tradycyjnych szkoleń; w tym dodatkowych modułów szkoleniowych:

 • Zarządzenie inwestycją – koncepcja i plan realizacji inwestycji pod kątem zasobów, optymalizacja inwestycji, analiza ryzyka inwestycji;
 • Diagnoza Lokalna – przygotowane analiza SWOT wszystkich dostępnych form opieki, o której mowa w ustawie, określenia kluczowych aspektów potrzeb społeczności lokalnych (metoda Canvas);
 • Przegląd nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi.

Na platformie znajdą się również stworzone w ramach projektu:

 • Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych;
 • Kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3 w województwie śląskim, stworzone na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz niepublicznych podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa śląskiego.

Z ramienia projektu osobą wyznaczoną do kontaktu jest

Pani Katarzyna Surma

kontakt: e-mail: slaskiezlobki@gmail.com  tel: 692 341 714

Prosimy o zgłaszanie  chęci uczestnictwa w projekcie na powyższe dane. Wraz z zaproszeniem przesyłamy regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja ma charakter ciągły
i otwarty. W chwili obecnej; ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju; szkolenia będą realizowane w formie on-line. W momencie poprawy sytuacji epidemiologicznej szkolenia będą mogły przybrać formę stacjonarną, będzie to uzgadniane z kolejnymi grupami chętnych do wzięcia udziału w projekcie uczestników.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Projekt ma na celu:

Zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dn.04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learningowych w województwie śląskim.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 do 31.08.2022

Grupę docelową projektu stanowią: 

 • przedstawiciele władz samorządu (gmin, powiatów, województwa) i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa śląskiego
 • przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/ prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego.

Oferowane wsparcie:

 • opracowanie : Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych oraz Kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim.
 • szkolenia z zakresu:
   • organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna,
   • standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
   • finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań,
   • przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna
 • dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej, stanowiącej uzupełnienie szkolnictwa tradycyjnego. Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli do niej dostęp 24h/7 dni w tygodniu. Na platformie znajdą się stworzone w ramach projektu: Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych oraz kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim.

Rekrutacja:

Rekrutacja otwarta będzie prowadzona w trybie ciągłym w okresie od 01.04.2020r. do 30.09.2021r. na terenie całego województwa śląskiego.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ W PROJEKCIE

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. I

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 02.06.2021 – 10.06.2021

 

Dzień I – 02.06.2021

Moduł I – „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 08.06.2021

Moduł III – „Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

  

 

Dzień III – 09.06.2021

Moduł IV – „Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dzień IV – 10.06.2021

Moduł II – „ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dodano 01.06.2021

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. II

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 05.07.2021 – 12.07.2021

 

Dzień I – 05.07.2021

Moduł I – „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 07.07.2021

Moduł III – „Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

 

Dzień III – 08.07.2021

Moduł IV – „Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dzień IV – 12.07.2021

Moduł II – „ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. III

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 27.10.2021 – 19.11.2021

Szkolenie on-line

 

Dzień I – 27.10.2021

Moduł I – „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 03.11.2021

Moduł II – „ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 Dzień III – 09.11.2021

Moduł III – „Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

 

Dzień IV – 19.11.2021

Moduł IV – „Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dodano 22.10.2021

Kontakt:

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego
43-225 Wola,
ul. Przemysłowa 6/412
tel. 501382786;
e-mail: wojciech.waluk@wp.pl

www.cirr.ksu.pl

 • Lider projektu:
  • Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego
   43-225 Wola,
   Przemysłowa 6/412
   tel. 501382786;
   e-mail: wojciech.waluk@wp.pl

www.cirr.ksu.pl

 • Partner projektu:
  • GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

31-436 Kraków
ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
tel. 124121300
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl
www. gdp-krakow.pl

Kwota dofinansowania projektu: 649 992,50 zł