Projekty w realizacji

 

„Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”
Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. pragną zaprosić Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Oferujemy Państwu bezpłatne szkoleniach z zakresu:

 • organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i roli dziennego opiekuna,
 • standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
 • finansowania tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań,
 • przygotowania biznesplanu (planu działań) w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna.

Ponadto będą mieli Państwo dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej 24h/7dni
w tygodniu; stanowiącej uzupełnienie tradycyjnych szkoleń; w tym dodatkowych modułów szkoleniowych:

 • Zarządzenie inwestycją – koncepcja i plan realizacji inwestycji pod kątem zasobów, optymalizacja inwestycji, analiza ryzyka inwestycji;
 • Diagnoza Lokalna – przygotowane analiza SWOT wszystkich dostępnych form opieki, o której mowa w ustawie, określenia kluczowych aspektów potrzeb społeczności lokalnych (metoda Canvas);
 • Przegląd nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi.

Na platformie znajdą się również stworzone w ramach projektu:

 • Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych;
 • Kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3 w województwie śląskim, stworzone na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz niepublicznych podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa śląskiego.

Z ramienia projektu osobą wyznaczoną do kontaktu jest

Pani Katarzyna Surma

kontakt: e-mail: slaskiezlobki@gmail.com  tel: 692 341 714

Prosimy o zgłaszanie  chęci uczestnictwa w projekcie na powyższe dane. Wraz z zaproszeniem przesyłamy regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja ma charakter ciągły
i otwarty. W chwili obecnej; ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju; szkolenia będą realizowane w formie on-line. W momencie poprawy sytuacji epidemiologicznej szkolenia będą mogły przybrać formę stacjonarną, będzie to uzgadniane z kolejnymi grupami chętnych do wzięcia udziału w projekcie uczestników.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Projekt ma na celu:

Zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dn.04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learningowych w województwie śląskim.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 do 31.05.2023

Grupę docelową projektu stanowią: 

 • przedstawiciele władz samorządu (gmin, powiatów, województwa) i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa śląskiego
 • przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/ prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego.

Oferowane wsparcie:

 • opracowanie : Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych oraz Kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim.
 • szkolenia z zakresu:
   • organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna,
   • standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
   • finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań,
   • przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna
 • dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej, stanowiącej uzupełnienie szkolnictwa tradycyjnego. Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli do niej dostęp 24h/7 dni w tygodniu. Na platformie znajdą się stworzone w ramach projektu: Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych oraz kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim.

Rekrutacja:

Rekrutacja otwarta będzie prowadzona w trybie ciągłym w okresie od 01.10.2020r. na terenie całego województwa śląskiego.

Aktualny HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 ===================================

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XXIV

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 03.07.2023 – 31.07.2023

Szkolenie stacjonarne

Cieszyn, ul. Wałowa 4

 

Dzień I – 03.07.2023

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 31.07.2023

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III – 20.07.2023

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

 Dzień IV– 12.07.2023

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

Dodano 01.07.2023

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XXIII

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 04.05.2023 – 31.05.2023

Szkolenie stacjonarne

Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

 

Dzień I – 15.05.2023

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 04.05.2023

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 Dzień III – 05.05.2023

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Paubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

 

Dzień IV– 31.05.2023

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Zamieszczono 28.04.2023

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XXII

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 13.03.2023 – 14.04.2023

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 

Dzień I – 03.04.2023

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 14.04.2023

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 Dzień III – 22.03.2023

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE   Dorota Matyja
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE   Dorota Matyja
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE   Dorota Matyja
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Dorota Matyja

 

 

Dzień IV– 20.03.2023

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

Dodano 19.03.2023

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XXI

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 10.01.2023 – 11.03.2023

Szkolenie stacjonarne

Tychy, ul. Dębowa 8B/51

 

Dzień I – 10.01.2023

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 11.03.2023

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III – 12.01.2023

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE   Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE   Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE   Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

 

Dzień IV– 17.02.2023

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

Dodano 05.01.2023

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XX

 w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

Szkolenie stacjonarne

Częstochowa, ul. Kontkiewicza 2

Dzień I – 24.10.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
09:00 – 10:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
10:30 – 10:40 PRZERWA
10:40 – 12:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:10 – 12:20 PRZERWA
12:20 – 13:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
13:50 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

 

Dzień II – 06.12.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
09:00 – 10:30 SZKOLENIE Monika Urban
10:30 – 10:40 PRZERWA
10:40 – 12:10 SZKOLENIE Monika Urban
12:10 – 12:20 PRZERWA
12:20 – 13:50 SZKOLENIE Monika Urban
13:50 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień III – 08.12.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
09:00 – 10:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
10:30 – 10:40 PRZERWA
10:40 – 12:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:10 – 12:20 PRZERWA
12:20 – 13:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
13:50 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień IV – 09.12.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
09:00 – 10:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
10:30 – 10:40 PRZERWA
10:40 – 12:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:10 – 12:20 PRZERWA
12:20 – 13:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
13:50 – 14:30 PRZERWA
14:30 – 16:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dodano 21.10.2022/2.12.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XIX

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 26.10.2022 – 07.12.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 

Dzień I – 15.11.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 25.11.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dzień III – 26.10.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Wielgosz
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Wielgosz
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Wielgosz
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Wielgosz

  

Dzień IV– 07.12.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

Dodano 14.10.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XVIII

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 19.10.2022 – 05.12.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 

Dzień I – 08.11.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 18.11.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III – 19.10.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Wielgosz
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Wielgosz
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Wielgosz
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Wielgosz

 

 

Dzień IV– 05.12.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

Dodano 14.10.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XVII

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 17.10.2022 – 22.11.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 Dzień I – 17.10.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 28.10.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III – 09.11.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Wielgosz
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Wielgosz
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Wielgosz
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Wielgosz

 

Dzień IV– 28.11.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

Dodano 12.10.2022

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XVI

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 05.08.2022 – 23.08.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 Dzień I – 05.08.2022

Moduł III

Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań, Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

Dzień II – 09.08.2022

Moduł I

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień III– 19.08.2022

                                                                     Moduł II      

Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

 Dzień IV – 23.08.2022

Moduł IV

„Lepiej rozumiem – uważniej prowadzę” O skutecznym wsparciu dawanym dziecku

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

Dodano 25.07.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XV

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 25.05.2022 – 01.07.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 

Dzień I – 25.05.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 27.05.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

Dzień III – 21.06.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

 

Dzień IV– 01.07.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dodano 19.05.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XIV

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 28.05.2022 – 12.06.2022

Szkolenie stacjonarne

Rybnik, ul. Sławików 6

 

Dzień I – 28.05.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień II – 29.05.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Magdalena Mendrych
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Magdalena Mendrych
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Magdalena Mendrych
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Magdalena Mendrych

 

Dzień III – 11.06.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

Dzień IV– 12.06.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

Dodano 17.05.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XIII

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 21.04.2022 – 13.05.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 

Dzień I – 21.04.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 28.04.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

Dzień III – 09.05.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

Dzień IV– 13.05.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dodano 19.04.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XII

 

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 20.04.2022 – 16.05.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 

Dzień I – 20.04.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 25.04.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

Dzień III – 10.05.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Katarzyna Wnęk-Joniec

 

Dzień IV– 16.05.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dodano 19.04.2022

 

Dodano 19.04.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. XI

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 17.03.2022 – 13.04.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 25.03.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dzień III – 01.04.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dzień IV– 13.04.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

Dodano 07.03.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. X

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 11.03.2022 – 14.04.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice ul. Sokolska 26

 Dzień I – 11.03.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

Dzień II – 18.03.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dzień III– 31.03.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień VI– 14.04.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

Dodano 07.03.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. IX

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 09.02.2022, 21.04.2022, 31.05.2022

Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (budynek grupy CARGO).

 

Dzień I – 09.02.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Monika Urban
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Monika Urban
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Monika Urban
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 21.04.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Joanna Pałubska
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III – 31.05.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Krzysztof Braś
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

Dzień IV – 22.06.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski

 dano 04.02.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. VIII

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 08.02.2022, 22.04.2022, 31.05.2022

Jaworzno, ul. Karola Darwina 17 (budynek grupy CARGO)

 

Dzień I – 08.02.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Monika Urban
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Monika Urban
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Monika Urban
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II– 22.04.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Joanna Pałubska
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III– 31.05.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski

 

 dodano 04.02.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. VII

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 21.01.2022, 28.01.2022, 05.02.2022, 11.02.2022

Cieszyn, ul, Wałowa 4

Sala szkoleniowa w budynku Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

 

Dzień I – 21.01.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Monika Urban
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Monika Urban
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Monika Urban
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Monika Urban

Dzień II – 28.01.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
10:00 – 10:10 PRZERWA
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
11:40 – 11:50 PRZERWA
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski
13:20 – 14:00 PRZERWA
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Krzysztof Mikuszewski

Dzień III – 05.02.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska
10:00 – 10:10 PRZERWA
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:40 – 11:50 PRZERWA
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Joanna Pałubska
13:20 – 14:00 PRZERWA
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dzień IV– 11.02.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś
10:00 – 10:10 PRZERWA
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:40 – 11:50 PRZERWA
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Krzysztof Braś
13:20 – 14:00 PRZERWA
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś

Dodano 19.01.2022

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. VI

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 03 – 10.01.2022

Szkolenie stacjonarne

Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Gierlotki 8

 

Dzień I – 03.01.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 04.01.2022

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III – 05.01.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

 

Dzień IV – 10.01.2022

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE
Justyna Janota
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE
Justyna Janota
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE
Justyna Janota
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE
Justyna Janota

Dodano 31.12.2021

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. V

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 16-17.12.2021, 25-26.01.2022

Cieszyn, ul, Wałowa 4

Sala szkoleniowa w budynku Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

 

Dzień I – 16.12.2021

Moduł IV

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys
10:00 – 10:10 PRZERWA  
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:40 – 11:50 PRZERWA  
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Tomasz Kłys
13:20 – 14:00 PRZERWA  
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys

 

 

Dzień II – 17.12.2021

Moduł II

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska
10:00 – 10:10 PRZERWA
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:40 – 11:50 PRZERWA
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Joanna Pałubska
13:20 – 14:00 PRZERWA
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 

Dzień III – 25.01.2022

Moduł I

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Monika Urban
10:00 – 10:10 PRZERWA
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Monika Urban
11:40 – 11:50 PRZERWA
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Monika Urban
13:20 – 14:00 PRZERWA
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Monika Urban

Dzień IV – 26.01.2022

Moduł III

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:30 – 10:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś
10:00 – 10:10 PRZERWA
10:10 – 11:40 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:40 – 11:50 PRZERWA
11:50 – 13:20 SZKOLENIE Krzysztof Braś
13:20 – 14:00 PRZERWA
14:00 – 15:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś

Dodano 15.12.2020

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. IV

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 03.12.2021 – 18.01.2022

Szkolenie stacjonarne

Katowice

 

Dzień I – 03.12.2021

Moduł I – „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 25.01.2022

Moduł II – „ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dzień III – 11.01.2022

Moduł III – „Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

 

Dzień IV – 18.01.2022

Moduł IV – „Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dodano 01.12.2021

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. III

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 27.10.2021 – 19.11.2021

Szkolenie on-line

 

Dzień I – 27.10.2021

Moduł I – „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 03.11.2021

Moduł II – „ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

 Dzień III – 09.11.2021

Moduł III – „Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

 

Dzień IV – 19.11.2021

Moduł IV – „Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dodano 22.10.2021

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. II

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 05.07.2021 – 12.07.2021

 

Dzień I – 05.07.2021

Moduł I – „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 07.07.2021

Moduł III – „Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

 

Dzień III – 08.07.2021

Moduł IV – „Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dzień IV – 12.07.2021

Moduł II – „ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

HARMONOGRAM SZKOLENIA GR. I

w ramach projektu „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie Śląskim”

w dniach 02.06.2021 – 10.06.2021

 

Dzień I – 02.06.2021

Moduł I – „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i rola dziennego opiekuna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Monika Urban
09:30 – 09:40 PRZERWA  
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Monika Urban
11:10 – 11:20 PRZERWA  
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Monika Urban
12:50 – 13:30 PRZERWA  
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Monika Urban

 

Dzień II – 08.06.2021

Moduł III – „Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Krzysztof Braś
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Krzysztof Braś
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Krzysztof Braś
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Krzysztof Braś

  

 

Dzień III – 09.06.2021

Moduł IV – „Przygotowanie biznesplanu/ planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Tomasz Kłys
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Tomasz Kłys
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Tomasz Kłys
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Tomasz Kłys

Dzień IV – 10.06.2021

Moduł II – „ Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi OzN lub wymagającymi szczególnej opieki”

Godziny szkolenia Program szkolenia Prowadzący
08:00 – 09:30 SZKOLENIE Joanna Pałubska
09:30 – 09:40 PRZERWA
09:40 – 11:10 SZKOLENIE Joanna Pałubska
11:10 – 11:20 PRZERWA
11:20 – 12:50 SZKOLENIE Joanna Pałubska
12:50 – 13:30 PRZERWA
13:30 – 15:00 SZKOLENIE Joanna Pałubska

Dodano 01.06.2021

Kontakt:

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego
43-225 Wola,
ul. Przemysłowa 6/412
tel. 501382786;
e-mail: wojciech.waluk@wp.pl

www.cirr.ksu.pl

 • Lider projektu:
  • Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego
   43-225 Wola,
   Przemysłowa 6/412
   tel. 501382786;
   e-mail: wojciech.waluk@wp.pl

www.cirr.ksu.pl

 • Partner projektu:
  • GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

31-436 Kraków
ul. Andrzeja Sokołowskiego 6
tel. 124121300
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl
www. gdp-krakow.pl

Kwota dofinansowania projektu: 649 992,50 zł