Oferta szkoleń

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE ” Mikroinstalacje fotowoltaiczne”

jaworzno male 01Oferujemy szkolenia dopasowane do potrzeb klienta z zakresu teorii i praktyki instalacji fotowoltaicznych. Szkolenia trwają od 1 do 3 dni.

Szkolenia mogą być skierowane do następujących grup odbiorców: instalatorzy PV, w tym elektrycy i dekarze oraz dla inwestorów, przedstawicieli jednostek samorządowych, mieszkańców gmin i miast.

Przykładowy program szkolenia 3 dniowego dla instalatorów PV.

Dzień 1.
Podstawy fotowoltaiki. Zjawisko fotowoltaiczne.
Warunki nasłonecznienia w Polsce.
Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie modułów fotowotaicznych.
Producenci i dostawcy modułów fotowoltaicznych.
Łączenie modułów fotowoltaicznych w systemy PV.

Dzień 2.
Instalacje podłączone do sieci (on-grid) oraz wyspowe (off-grid).
Inwertery, sterowniki ładowania akumulatorów.
Specjalistyczne urządzenia do systemów PV.
Projektowanie systemów PV on-grid.

Dzień 3.
Praktyka instalacji systemów fotowoltaicznych – zajęcia warsztatowe.
Montaż instalacji on-grid małej mocy.
Obliczenia i badania efektywności instalacji fotowoltaicznej.
Możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznych.
Zasady i aktualne warunki przyłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci.

Przykładowy program szkolenia 2 dniowego dla przedstawicieli jednostek samorządowych.

Dzień 1.
Podstawy fotowoltaiki. Moduły fotowoltaiczne, inwertery, sterowniki ładowania, akumulatory. Warunki nasłonecznienia w Polsce.
Zastosowanie systemów fotowotaicznych w jednostkach samorządowych
(drogownictwo, oświetlenie, zasilanie budynków użyteczności publicznej).
Praktyczne przykłady systemów fotowoltaicznych.

Dzień 2.
Możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznych z NFOŚIGW oraz WFOŚiGW.
Zajęcia warsztatowe – wypracowanie koncepcji zastosowania systemów fotowoltaicznych
w gminie. Ćwiczenia z montażu mikro instalacji.

Przykładowy program szkolenia 1 dniowego dla inwestorów.

Dzień 1.
Elementy składowe i zasady funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznych on-grid.
Warunki podłączania do sieci energetycznej.
Nakłady inwestycyjne. Efektywność ekonomiczna.
Wyjście na funkcjonującą elektrownię fotowoltaiczną o mocy 70 kWp.

Oferta szkoleniowa jest przygotowywana indywidualnie pod potrzeby odbiorcy.

 __________________________________________________________

SZKOLENIE  BIZNES PLAN

Czas trwania szkolenia: 3 dni/21 godzin

Cel szkolenia: realizacja warsztatów ‚krok po kroku’ ze sporządzania biznes planu, zapoznanie z zasadami tworzenia biznes planów, przybliżenie praktycznych aspektów opracowania i realizacji biznes planów oraz analiz finansowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu: poznanie zasad umożliwiających przygotowanie i zaprezentowanie poprawnego biznes planu, zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy na tle konkurencji, nabycie umiejętności umożliwiających sporządzenie analizy finansowej na prognozowany okres inwestycji.

Uczestnicy szkolenia: kadra kierownicza przedsiębiorstwa ? osoby mające wpływ na generowanie nowych przedsięwzięć i ich wdrożenie

Proponowany program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki biznes planu

– biznes plan jako narzędzie planowania w nowoczesnej firmie,
– co to jest biznes plan,
– cele przygotowania biznes planu,
– zasady opracowywania biznes planu,
– zawartość merytoryczna biznes planu,
– zasady poprawnego biznes planu, najczęściej popełniane błędy,
– struktura biznes planu.

2.  Profil i zakres działania firmy

– charakterystyka przedsiębiorstwa, opis dotychczasowych produktów i usług,

3. Opis nowego przedsięwzięcia

– geneza, wizja rozwoju  i cele nowego przedsięwzięcia,
– opis nowych produktów i usług,
– analiza SWOT nowego przedsięwzięcia.

4. Rynek i konkurencja

– rynek,
– klienci,
– konkurencja,
– przewaga konkurencyjna,

5.  Plan marketingowy

– produkt, cykl życia produktu,
– cena, polityka cenowa przy wprowadzaniu nowego produktu, wybór polityki cenowej,
– dystrybucja,
– promocja i reklama.

6. Zatrudnienie i personel

– kadra zarządzająca,
– personel.

7.  Plan finansowy

– planowane przychody ze sprzedaży,
– planowane nakłady inwestycyjne,
– harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji,
– planowane koszty działalności,
– próg rentowności,
– rachunek zysków i strat,
– przepływy pieniężne (cash flow),
– analiza wskaźnikowa.

8. Podsumowanie

Metodyka szkolenia: wykład oraz zajęcia warsztatowe w zespołach 3-4 osobowych, które pracować będą nad pomysłami zgłoszonymi przez uczestników szkolenia. Rezultatem pracy zespołowej będzie zarys biznes planu nowego przedsięwzięcia.

Opcja dodatkowa: doradztwo ( 8 godz.), którego celem będzie sporządzenie finalnej wersji biznes planów na bazie wersji roboczych wykonanych w trakcie szkolenia.